دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

دوشنبه01202020

Last update07:12:55 AM

Back شما اینجا هستید: Home ویدئو

رژیم حقوقی به تنهایی تضمین کننده امنیت قره باغ نخواهد بودانتصاب وزیر دفاع ارمنستان به سمت دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی